ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี

เที่ยวทุ่งทานตะวันลพบุรี ถ่ายภาพทุ่งทานตะวัน ที่เขื่อนป่าสัก นั่งรถไฟชมทุ่งทานตะวัน งานทานตะวันบาน เดินทางมาลพบุรี เทศกาลดอกทานตะวันบาน ถ่ายรูปกับดอกทานตะวัน

Saturday, November 30, 2013

เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน ที่ จังหวัดลพบุรี และสระบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมและเก็บภาพบรรยากาศทุ่งทานตะวันที่กำลังบานสะพรั่ง ในช่วงเทศกาลชมทุ่งทานตะวันบาน ประจำปี 2556 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี
เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน ที่ จังหวัดลพบุรี และสระบุรี
นายสุรชัย ศรีพลอย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี กล่าวว่าทานตะวัน เป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี และสระบุรี ที่ชาวเกษตรกรปลูกเป็นพืชหมุนเวียน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม เป็นช่วงที่ทานตะวันออกกำลังดอกชูช่อสวยงามเต็มท้องทุ่ง เหมาะแก่ชมและเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึกของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันจังหวัดลพบุรี และสระบุรี มีพื้นที่ปลูกทานตะวันกระจายออกไปยังอำเภอต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมทุ่งทานตะวันในเขตจังหวัดลพบุรี ได้ที่อำเภอเมือง พัฒนานิคม โคกสำโรง ลำสนธิ ชัยบาดาล บ้านหมี่ โคกเจริญ หนองม่วง และจังหวัดสระบุรี ที่อำเภอมวกเหล็ก หนองโดน เฉลิมพระเกียรติ วังม่วง แก่งคอย และพระพุทธบาท โดยในแต่ละพื้นที่จะสลับสับเปลี่ยนเวลาบานของดอกทานตะวันไปตลอดช่วงเทศกาล และคาดว่าตลอดช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันบานจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดิน ทางเข้าชมทุ่งทานตะวันบานในช่วงวันเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัด และกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นตลอดช่วงเทศกาล
เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน ที่ จังหวัดลพบุรี และสระบุรี
สำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทางมาเที่ยวชมทุ่งทานตะวันบานในช่วงวัน เวลาดังกล่าวแล้ว ยังสามารถเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ทั้งก่อนและหลังการชมทุ่ง ทานตะวัน อาทิ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สักการะศาลพระกาฬ ชมพระปรางค์สามยอด ในเขตจังหวัดสระบุรี ชมอุโมงค์ต้นไม้ ไร่องุ่น น้ำตกเจ็ดสาวน้อย และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนัก งานเกษตรจังหวัดลพบุรี โทร.036-411296, 036-421191 หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี โทร.036-319025-6, 036-231338 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี โทร. 036 – 770096 – 7 ทุกวันเวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือ  www.tat7.com / Fanpage : Tat Lopburi
เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน ที่ จังหวัดลพบุรี และสระบุรี
ขอบคุณข่าวสารจาก เที่ยวภาคกลาง.com

Wednesday, November 25, 2009

รถไฟลอยน้ำ ชมทุ่งดอกทานตะวัน
โปรแกรมนำเที่ยว เดินทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เริ่ม วันที่ 07 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป
ช่วงปลายฝนต้นหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทุ่งดอกทานตะวันที่กำลังเบ่งบานเหลืองอร่ามสะพรั่งไปทั้งหุบเขาสองข้างทางรถไฟ และสัมผัสกับธรรมชาติเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดเลาะเลียบไปตามขอบอ่างเก็บน้ำ 2 ข้างสะพานเป็นท้องน้ำเวิ้งว้าง สร้างความรู้สึกที่คล้ายกับขบวนรถกำลังแล่นล่องลอยไปในท้องทะเล เสมือนหนึ่งว่า “รถไฟกำลังลอยน้ำ”DOWNLOAD โปรแกรมนำเที่ยวฯ

รายการท่องเที่ยว

06.40       ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวฯ (ขบวน 921) ออกจาก สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
06.52       ถึงสถานีสามเสน
06.59       ถึงสถานีชุมทางบางซื่อ 1
07.11       ถึงสถานีบางเขน
07.18       ถึงสถานีหลักสี่
07.26       ถึงสถานีดอนเมือง
07.34       ถึงสถานีรังสิต
08.52       ถึงสถานีสระบุรี
09.10       ถึงสถานีชุมทางแก่งคอย
09.52 - 10.22       ขบวนรถหยุดให้ ชมทุ่งทานตะวัน
10.40       ถึง "ที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์"
10.50 - 11.20       ขบวนรถหยุดให้ลงไป ชมทิวทัศน์บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
11.30       ขบวนรถถึง สถานีโคกสลุง
12.16       ขบวนรถถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
       ชมสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซื้อของฝาก-ของที่ระลึก
14.20       ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวฯ (ขบวน 926) ออกจากที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
17.45       ขบวนรถถึงสถานีกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ
.........................................................................................................
      สิ่งที่ควรเตรียม :: หมวก, ยาประจำตัว, แว่นตากันแดด, รองเท้าสวมสบาย
.........................................................................................................

ติดต่อซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ ::
ห้องจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า สถานีรถไฟกรุงเทพ และ สถานีในเขต กทม.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ::

Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร. 0-2225-6964 , 0-2621-8701 ต่อ 5217 ( 08.30-16.00 น.)


ขอขอบคุณแหล่งที่มา http://www.railway.co.th/tour/tantawan/tantawan2552.asp

Sunday, November 22, 2009

ทุ่งทานตะวันบาน...ที่ลพบุรี

ลพบุรี เป็นแหล่งปลูกทานตะวันที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีการปลูกทานตะวันแทบทุกอำเภอ รวมพื้นที่หลายหมื่นไร่ ซึ่งนอกจากทุ่งทานตะวันจะกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดแล้ว ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากดอกทานตะวัน เช่น เมล็ดทานตะวันอบแห้ง คุกกี้ทานตะวัน ยังสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัด
ลพบุรี ในแต่ละปีจำนวนมาก ถือได้ว่าดอกทานตะวันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดลพบุรี

แนะนำเส้นทาง...สู่ทุ่งทานตะวัน

1.ทางหลวงหมายเลข (ลพบุรี-พัฒนานิคม-วังม่วง)

1.1 จุดแรกเขาจีนแล ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งดอกทานตะวันจะเริ่มบานประมาณปลาย
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดของจังหวัดลพบุรี เพราะมีทิวทัศน์ด้านหลังทุ่งทานตะวันเป็นภูเขา
สูงต่ำสลับกันไป โดยในวันที่ 1-10 ธันวาคม 2550 จะมีการจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันบานที่ลพบุรี
1.2 จุดที่สองบ้านหนองถ้ำ-ซับเสือแมบ ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร จุดนี้ตอนนี้สามารถเที่ยว
ชมและถ่ายรูปได้อย่างสวยงามเนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว สภาพแวดล้อมยังเขียวสด ข้างหลังภาพถ่ายยังมีภูเขาหิน
ปูนเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม
1.3 จุดที่สามอ่างซับเหล็กเลยจุดที่สอง ประมาณ 1 กิโลเมตร มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และมีทุ่งทานตะวันอยู่
ด้านล่าง ด้านหลังทุ่งทานตะวันจะมีภูเขาที่สวยงาม เรียกว่า "เขาตะกร้า" ทำให้ถ่ายภาพได้อย่างสวยงาม ซึ่งดอกทานตะวัน
กลางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

2.ทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก)

2.1 จุดแรกเลยจากแยกพุแคประมาณ 10-15 กิโลเมตร ลงเขาขาดซึ่งเป็นเขตติดต่อจังหวัดสระบุรีกับลพบุรีไป
จะพบกับทุ่งทานตะวันบานต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลพบุรี เหลืองอร่ามทั้งหุบเขา จะบานกลางเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม
2.2 จุดที่สองพอถึงสี่แยกตลาดซอย 12 เลี้ยวขวาไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะมีดอกทานตะวันบานทั้งสองข้างทาง
จนถึงตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยเริ่มบานตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

2.3 ขากลับจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขับรถตรงเข้าเมืองลพบุรี และแวะถ่ายรูปได้ตลอดเส้นทางจากเส้นทางที่

ข้อที่ 1.1-1.3

3.ทางหลวงหมายเลข 1 (โคกสำโรง-หนองม่วง)

ออกจากจังหวัดลพบุรีไปตามเส้นทางถนนพหลโยธินขึ้นไปเส้นทางภาคเหนือ ประมาณ 35 กิโลเมตรจะผ่านอำเภอ
โคกสำโรง และอำเภอหนองม่วง จะมีทุ่งทานตะวันบานตลอดทั้งสองข้างทาง โดยจะเริ่มบานประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม

4. นั่งรถไฟจากกรุงเทพไปลงที่ตลาดแก่งเสื้อเต้น(ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)

นั่งรถสองแถว ย้อนไปเที่ยวผ่านเส้นทาง1.1-1.3 และ 2.2 จนถึงตัวจังหวัดลพบุรี

ขอขอบคุณแหล่งที่มาข
http://www.lopburi.go.th/sunflower.htm